Fritid

Du ska ha möjlighet till lämplig sysselsättning
på fritiden när du sitter i fängelse, står det i lagen.
Vad du kan göra på fritiden beror mycket på
vilken anstalt du sitter på.
Det finns sämst möjlighet att göra något
på de gamla, slutna anstalterna.
På de nya, öppna anstalterna finns mer att göra.

Spel, motion och idrott

På de flesta anstalterna finns biljard, pingis
och pilkastning i de lokaler där de intagna är tillsammans.
Oftast finns det lokaler för frisksport
och konditionsträning.
Många anstalter har planer för bollspel eller pingis inomhus
eller plan av asfalt, gräs eller grus för fotboll utomhus.

Natur och kultur

Många anstalter har bibliotek där du kan låna böcker
från kommunbibliotek eller stadsbibliotek.
Ibland visar anstalten film på en bioduk
eller på anstaltens egen tv.

Kyrkan ordnar möten,
och det finns kurser i till exempel matlagning,
gitarrspel och motion eller friskvård.
Ibland kommer föreningar och ordnar möten.
På någon öppen anstalt kan du sköta djur eller fiska.

Vara utomhus

Om du sitter på en sluten anstalt
finns bara lite möjlighet att vara utomhus.
På vintern kanske du bara får vara ute
1 timme vid lunchen varje dag.
På sommaren får du vara ute 2 timmar om dagen.
På sommaren ordnar anstalten eller de intagna
olika fritidssysselsättningar som att grilla
eller ha bollturneringar.
Dina besök räknas också som fritid.