Innan du ska bli frigiven

Redan när du kommer till anstalten
börjar planeringen för din frigivning.

Verkställighetsplan

Anstalten planerar för din frigivning genom
att göra en plan för den tid du är dömd till fängelse.
Det är din verkställighetsplan.
Anstalten undersöker ordentligt hur ditt liv är:
Hur är din ekonomi? Har du skulder?
Vilka skolor har du gått i? Har du familj?
Missbrukar du alkohol eller narkotika? Har du bostad?

Du och din kontaktperson använder verkställighetsplanen
för att se vad du vill göra medan du är på anstalten.
Kanske tar ni kontakt med kronofogden
för att du ska kunna betala dina skulder.
Kanske pratar ni med studievägledaren
för att du ska kunna läsa in grundskolan.
Kanske kontaktar ni arbetsförmedlingen
för att undersöka om det till exempel finns en svetskurs.

Behandlingskollegium

På anstalten har ni ofta behandlingskollegium.
Det är möten där du och din kontaktperson
kollar hur det har gått sedan sist med verkställighetsplanen.
På behandlingskollegiet kan olika personer vara med.
Det kan vara kriminalvårdsinspektören på din anstalt,
arbetsledare, arbetsförmedlare, någon från din familj
eller en präst.

När tiden för din frigivning närmar sig
börjar du och din kontaktperson förbereda er mer.
Nu är det kanske dags att ta kontakt med socialtjänsten
där du bor för att se till att du har pengar när du kommer ut.

Du som är villkorligt frigiven
ska ha kontakt med frivården när du kommer ut.
I frivården kan ingå en övervakare, en person
som ska ha kontakt med dig så att du inte gör nya brott.
Övervakaren ska vara ditt stöd och också hjälpa dig
med kontakter och annat du behöver hjälp med.

Frigivningen

Anstalten bestämmer vilken dag du blir frigiven.
Oftast är det tidigt på förmiddagen.
Om du inte kan ordna kläder själv måste anstalten
hjälpa dig med kläder som passar årstiden.
Om du inte har fått pengar från socialtjänsten
måste anstalten ge dig frigivningsbidrag.

Det kan vara pengar för resan hem dit du bor.
Under hela tiden i fängelset, vid frigivningen
och första tiden efter frigivningen finns det
många personer och myndigheter som kan hjälpa dig.

Det beror på dig själv hur mycket de kan hjälpa.
Om du själv tar kontakt och visar att du är intresserad
av att förändra ditt liv får du också mer hjälp.