Kontroll och säkerhet

När du är på en anstalt kommer personalen
att kontrollera dig och varje dag göra sådant
som är till för säkerheten på anstalten.
Hur mycket kontroll det är beror på
vilken sorts anstalt du sitter på.
De slutna anstalterna
har mer kontroll och säkerhet.
De öppna anstalterna har mindre kontroll och säkerhet.

Här kan du läsa om olika sorts kontroll och säkerhet
som är vanlig på anstalterna.

Inlåsning

Vissa tider är du inlåst.
På slutna anstalter brukar du bli inlåst i ditt rum från klockan 19 på kvällen.
På öppna anstalter brukar du bli inlåst på bostadsavdelningen från klockan 21 på kvällen.

På morgonen öppnas dörrarna senast klockan 8.

Visitationer

Personalen kommer att visitera dig och ditt rum
Det kan de göra flera gånger om dagen.
De undersöker så att du inte har något
som är förbjudet att ha i anstalten.

Den vanligaste visitationen av dig är en ytlig kroppsvisitation.
Då känner personalen utanpå dina kläder
och de har också rätt att känna vad du bär i fickorna.
Ibland gör personalen mer noggranna visitationer
om de till exempel misstänker
att du har något förbjudet på dig.

Narkotikahundar kan vara med vid alla sorters visitationer.
Personalen brukar alltid visitera dig
när du ska flytta dig till en annan plats i anstalten
eller om du ska gå utanför anstalten.
Du blir visiterad före och efter att du får besök.
Den som besöker dig kan också bli visiterad.
Då kan också en narkotikahund vara med.

Urinprov och andra prov

Det är förbjudet att ha eller dricka alkohol
och att ha eller använda narkotika på anstalten.
Du får ofta lämna urinprov eller blodprov
för att personalen ska kunna kontrollera
att du följer reglerna om alkohol och narkotika.

När du kommer tillbaka efter en permission
kan du få blåsa i en apparat
som kontrollerar om har druckit alkohol.

Kontroll av brev

Anstalten har rätt att kontrollera post
som kommer till dig.

Också privata brev öppnas och kontrolleras.
När posten är kontrollerad tejpar personalen igen kuverten.
När du får breven talar personalen om
att de har kontrollerat dem.

Anstalten har rätt att behålla brev
om det står något i breven som kan vara farligt
för andra personers liv eller hälsa
eller om det kan störa ordningen eller säkerheten i anstalten.

Avskildhet

Anstalten har rätt att sätta dig i avskildhet
om du till exempel är våldsam.
Avskildhet betyder att du är inlåst i en cell
hela dygnet utom på promenaden du gör varje dag.
Avskildhet kallas också isolering.

Annan kontroll och säkerhet

När du till exempel ska besöka sjukhus
kan du få använda handbojor.
Personalen kan bevaka dina besök
och lyssna på dina telefonsamtal.
Personal kan också bevaka dina permissioner.