När du kommer till anstalten

Det första som händer när du kommer till en anstalt är att du blir inskriven.
När du blir inskriven är det bra om du kan visa vem du är.
Ta därför med legitimation som visar att du är du.

När du blir inskriven får du alla kläder
som du behöver på anstalten.
Du får inte använda dina egna kläder.

På en del anstalter kan Kriminalvården
ta hand om vissa av dina privata saker.
Men på de flesta anstalter finns det dåligt med plats
för att förvara saker.
Anstalten kan godkänna att du får ta med dig
vissa privata saker till bostadsrummet, till exempel foton.

Urinprov

När du blir inskriven blir du också visiterad.
Personalen undersöker så att du inte gömmer
något i kläderna eller i kroppen.
Du ska också lämna ett urinprov för att anstalten
ska kontrollera om du har använt droger.
Urinprovet kallas ankomstprov.

Information

Efter att du har blivit inskriven och lämnat urinprov
kommer du till din avdelning och ditt bostadsrum.
Där får du information om allt du behöver veta
under tiden du är på anstalten.

Du får också en särskild kontaktperson
som är en av kriminalvårdarna i personalen.
Kontaktpersonen är den som har hand om
det som gäller din tid i fängelse.
Kontaktpersonen är också den
som förbereder för tiden när du ska bli frigiven.