Överklaga

När du är på anstalten kommer kriminalvården
att bestämma mycket om dig.
Det kan till exempel vara att de säger nej
till att du får ha en egen stereo
eller att de bestämmer
att flytta dig till en annan anstalt.
Kriminalvården måste alltid bestämma
som kriminalvårdslagen och andra lagar säger,
till exempel lagen om sekretess.

Om du tycker att kriminalvården har bestämt fel har du rätt att överklaga vad de har bestämt.
Du får skriva och klaga på vad som var fel.
Skriv till Kriminalvårdens regionkontor.

Om du vill överklaga vad Kriminalvårdens regionkontor
har bestämt ska du skriva till Förvaltningsrätten.
Förvaltningsrätten hör inte ihop med Kriminalvården.
Du kan få hjälp med att överklaga av din kontaktperson.

Du kan också klaga hos justitieombudsmannen
eller justitiekanslern om du tycker
att du har blivit orättvist behandlad.
Webbsida till justitieombudsmannen: www.jo.se
Webbsida till justitiekanslern: www.jk.se