Permissioner

Under tiden som du är i anstalt kan du få permissioner.
Du får ledigt från anstalten en kort tid
för att sedan komma tillbaka.
Det finns normalpermissioner och särskilda permissioner.

Normalpermissioner

Normalpermissioner är till för att du ska kunna hålla kontakt med familjen och livet utanför anstalten.
Innan du får din första permission måste du
ha suttit en viss tid av din strafftid,
alltså den tid du blev dömd till fängelse.
Den kallas kvalifikationstid.

Anstalten gör också en undersökning
för att se om det är lämpligt att du har permission.
Det är inte säkert att du har rätt att få permission
efter de tider som reglerna säger.
Anstaltens undersökning kan visa att det finns risk
att du missköter din permission
och då kan de säga nej till din ansökan.

Normalpermissioner kan vara olika långa.
Din första permission som du är ensam på
kanske bara är några timmar.
Sedan kan de bli längre och längre
men de kan vara högst 3 dygn.

Särskild permission

Det är meningen att du ska göra så mycket du kan
på dina normalpermissioner.
Men om det är något som absolut inte går att ordna
på en normalpermission kan du få särskild permission.
Det kan till exempel gälla om en nära släkting
blir allvarligt sjuk och är på sjukhus.
En särskild sorts permission kallas lufthålspermission.
Den kan du få om du är dömd till ett långt straff.

Kontroll och bevakning

Anstalten kan bestämma att du kan få permission med bevakning.
Det kan du få om anstalten tror att det finns risk
att du ska missköta din permission
men att du ändå behöver ha en permission.
På bevakad permission följer personal från anstalten
med dig på permissionen.

När du är ensam på din permission gör alltid anstalten
en permissionsplan tillsammans med dig.
Du måste följa planen och där står alltid regler
som du måste följa, till exempel att anstalten
ska kunna ringa dig när du är på permissionen.
En annan vanlig regel är att du inte får dricka alkohol.

Pengar vid permissionen

En del av de pengar du tjänar på anstalten
sätts in på ett särskilt konto för permissioner.
De pengarna får du använda på permissionerna.