Religion och tro

Alla ska ha rätt att få ha sin tro eller religion
och göra det som tron säger också i fängelset.
Det spelar ingen roll vilken tro det är.

Fängelsepräster

På de flesta anstalter finns en präst från Svenska kyrkan
och en pastor från någon frikyrka.
På de större anstalterna kan det finnas präster
från Katolska kyrkan och Ortodoxa kyrkan,
muslimska imamer, diakoner eller församlingsassistenter.
Dessa brukar ha gudstjänster och andra möten.
På de större anstalterna finns särskilda kapell
eller särskilda rum för att ha andakt i eller möten för sin tro.

Nämnd för andlig vård, Nav

På varje anstalt finns Nav, en Nämnd för andlig vård.
Det är en grupp som har hand om den andliga vården,
alltså för att hjälpa den som är i fängelse
med till exempel frågor om tro och livets mening.
I Nav finns fängelseprästerna och andra.
Sveriges Kristna Råd utbildar fängelsepräster
så att de ska bli bra på just andlig vård på fängelser.

Klostret på Kumla

På Kumla finns en särskild avdelning som heter Klostret.

Den öppnade år 2003.
På Klostret kan du vara i stillhet på en retreat.
Det betyder att du får tid att fundera på dig själv
och försöka förstå vem du är.
Klostret är ingen kurs i kristendom
men om du är där får du läsa Bibeln, meditera och tänka.
På Klostret får du möjlighet att hitta modet
att inte låtsas utan att våga se hur du och verkligheten är.

Du kan söka om att komma till Klostret
vilken anstalt du än sitter på.
För att få komma till Klostret
måste du vara dömd till ett långt straff.