Sjukvård

Alla fängelser har en läkarmottagning.
Sjuksköterska och läkare är på mottagningen
en eller flera dagar varje vecka.

Om du blir sjuk får du vård
på det sätt som läkaren säger att du ska ha.
Du kan få vård utanför fängelset
om du behöver det,
till exempel på ett sjukhus.
Personal från Kriminalvården
följer med dig till och från sjukhuset
och är med när du träffar läkare.

När du är i fängelse
kan du få akut tandvård
om du får tandvärk och måste
laga någon tand direkt.

Du kan få grundläggande tandvård
om din tid i häkte och fängelse
är mer än två år.
Du ska själv betala för tandvården
om du har pengar till det.