Telefon och brev

Lagen säger att du får ringa till personer utanför anstalten
så mycket som det går att ordna.
Kriminalvården har gjort ett särskilt telefonsystem
för dem som sitter på anstalterna.

Telefontillstånd

När du vill ringa någon i familjen eller någon vän
ska du söka ett telefontillstånd.
Anstalten kontrollerar det telefonabonnemang
som du vill ringa till.
Anstalten kan säga nej om kontrollen visar
att ditt telefonsamtal kan vara en risk
för säkerheten i anstalten eller göra det svårare
för dig att komma tillbaka ut i samhället.
Du får oftast bara tillstånd att ringa
till ett fast telefonabonnemang.
Du kan alltså få nej till att ringa till någon
som bara har mobiltelefon.
Du kan få tillstånd att ringa till utlandet
men slutna anstalter kontrollerar
också telefonabonnemang i utlandet.

Du måste ha särskilt betalkort eller telefonkort
för att kunna ringa.
Du kan köpa kortet på anstalten.
Du måste alltså betala dina privata samtal själv.
Anstalten kan betala dina samtal till myndigheter,
till exempel socialtjänsten eller frivården.

Det är förbjudet att ha en egen telefon på anstalten.

Brev

När du sitter på en sluten anstalt kan personalen
öppna och titta igenom privata brev som kommer till dig
och brev som du skickar.
Brev till advokater om det brott som undersöks i domstolen
eller till myndigheter blir inte öppnade.
Breven kontrolleras för att se
att det inte finns något förbjudet inuti.