Kriminalvården logotyp

Till dig som är dömd till fängelse

Du ska få plats på ett fängelse
inom tre månader
efter att du har fått din dom.

Kriminalvården skickar ett brev
till dig där det står hur du ska göra.
Kriminalvården skickar brevet till den adress
som står i din dom.

Fotboja istället för fängelse

Du kan söka om fotboja
istället för att vara i fängelse.
Men bara om du är dömd till fängelse
i högst sex månader.

Fotbojan är en rem som är fastlåst på din fot.
På remmen sitter en sändare
så att Kriminalvården
kan kontrollera var du är.

Du ska ringa till frivården i din kommun
om du vill söka om fotboja.
Adress och telefonnummer finns i telefonkatalogen
under Kriminalvården.

Vill du börja ditt straff på en gång?

Du kan få en plats i fängelse på en gång
om du vill det.
Då ska du ringa eller skriva till
Kriminalvårdens placeringsgrupp
Box 44015
100 73 Stockholm
Telefon: 077-22 80 800

Dit kan du också ringa eller skriva
om du har synpunkter, frågor eller vill något
som gäller din plats på fängelse.

Vilket fängelse?

Du får först och främst en plats
på en öppen anstalt.

Men du kan få plats på en sluten anstalt
om det är nödvändigt för säkerheten.
Risk för säkerheten kan vara
att du tänker rymma
eller fortsätta med att göra sådant
som är brottsligt.

Du kan också få en plats på en sluten anstalt
för att du ska få ett arbete, utbildning
eller en särskild behandling
som inte finns på en öppen anstalt.

Du får också en plats på en sluten anstalt
om det är risk för att du ska använda eller sälja narkotika
när du är på anstalten.

De öppna anstalterna har inga hinder för rymning
och de slutna har hinder för rymning.

Om du vill vänta med ditt fängelsestraff

Du kan be att få vänta med ditt straff.
Det kallas för uppskov.
Du får bara uppskov om du är sjuk,
om det är viktigt för ditt arbete,
din utbildning eller något annat lika viktigt.

Då kan du få vänta med
att börja ditt straff i sex månader
efter att du fått din dom.

Om något är mycket viktigt i ditt liv
kan du få vänta sex månader till.
Prata med Placeringsgruppen
om du har frågor om uppskov.