Utbildning

Vad kan du studera?

Komvux

På fängelset kan du studera
kurser i vuxenutbildningen
precis som på Komvux.
Du kan studera kurser på grundskolenivå
och på gymnasienivå.
Du kan också studera sfi,
svenska för invandrare.

Du kan välja mellan
några hundra kurser i olika ämnen.
Du kan också få hjälp med
lästräning och skrivträning.

Alla kurser följer den läroplan
för hela Sverige som myndigheten Skolverket har gjort.
Alla kurser ger betyg.

Varje fängelse har utbildade lärare.
Varje region i Kriminalvården har en rektor.

Högskola och universitet

Du kanske kan studera
kurser från högskolan i fängelse,
men det är inte säkert.
Utbildning i fängelset är mest till för
dem som inte har så mycket utbildning.

Du kan inte använda internet fritt i fängelse,
så om du vill läsa en kurs på högskolan
måste både högskolan och fängelset
ordna det särskilt.
Lärarna för sådana kurser
finns på högskolorna eller universiteten.

Om du vill studera kurser från högskolan,
prata med personalen på Lärcentrum.
Lärcentrum finns på alla fängelser.

Yrkesinriktad utbildning

En del fängelser samarbetar med Arbetsförmedlingen
och har utbildningar
som gör att du lär dig ett yrke.
Exempel på sådana utbildningar
är svetsutbildning,
snickarutbildning
och trädgårdsutbildning.
Lärare för sådana utbildningar
finns på de fängelser som har utbildningarna.

På en del fängelser har Kriminalvården
också utbildningar som gör att du lär dig ett yrke.
Exempel på en sådan utbildning
är truckutbildning.
Lärare för en sådan utbildning
finns på de fängelser som har utbildningen.

Betyg

Du får betyg i alla grundskolekurser,
gymnasiekurser och sfi-kurser.
Betygen ser ut som vanliga komvux-betyg
och det står inget i betygen
att de kommer från Kriminalvården.

Var kan du studera?

Varje fängelse har ett Lärcentrum
med utbildade lärare.
Lärcentrum är ett eller flera rum
med bord och stolar
där du kan studera.
Lärcentrum har datorer
som du kan använda i din utbildning.
Lärcentrum har också böcker
och annat du behöver för att studera.

Vad kostar det att studera?

Det är gratis att studera.
Du får låna allt du behöver från Lärcentrum.
Du som har utbildning
i din verkställighetsplan
får pengar för den tiden du studerar
precis som för arbete.

Hur väljer du vad du vill studera?

Prata med en studievägledare.
Du kan prata på telefon
eller med hjälp av en dator.
Studievägledaren hjälper dig
att planera dina studier.
Studievägledaren kan se vad du har
för utbildning
och vad du behöver studera
för att kunna göra det du vill göra.
Du kan också prata med
lärare på fängelset där du är.

Prata med kontaktpersonen från Arbetsförmedlingen
om du vill veta mer om
någon utbildning som gör att du lär dig ett yrke.

Hur får du en plats på Lärcentrum?

Du måste ha en verkställighetsplan
där det står skrivet
att du får studera.
Då får du hjälp av lärare
eller studievägledare
att göra en plan för hur du ska studera.

I verkställighetsplanen står skrivet
vilka ämnen du behöver.
När du har en sådan plan
kan du ansöka om en plats.
Personalen hjälper dig att göra en ansökan
som du lämnar till Lärcentrum.
När de säger ja och du får en lärare
kan du börja på Lärcentrum
och få hjälp att börja studera.

Kan vem som helst läsa på Lärcentrum?

Alla kan söka till Lärcentrum.
Om många personer vill studera
kanske inte alla kan få plats
med en gång.
Den som har kortast utbildning
får först en plats.
Du får veta om du inte får plats
och då kan du söka igen
lite senare.

När börjar kurserna?

Du börjar din egen kurs
när du kommer till Lärcentrum.
Alla elever studerar i sin egen takt
och får hjälp av lärarna
när de behöver.

Vad händer om du flyttar till ett annat fängelse
innan du är klar med dina studier?

Du som flyttar till ett annat fängelse
fortsätter att studera samma kurs
och har samma lärare som innan.
Du har kontakt med läraren
med telefon eller dator.

Det kan fungera annorlunda
om du gör en utbildning
som gör att du lär dig ett yrke.
Alla fängelser har inte de utbildningarna.
Prata med kontaktpersonen från Arbetsförmedlingen
på det fängelse där du är,
eller prata med studievägledaren.

Vad händer om du blir fri från fängelset
innan du är klar med dina studier?

Du som blir fri från fängelset
får planen för dina studier
och ett intyg från din lärare
där läraren skriver hur mycket
av kursen du har gjort.
Du ger intyget till din nya lärare på komvux.
Då behöver du kanske inte börja om
från början med kursen.

Kriminalvården och vanliga komvux
har samma kurser.

Måste du studera?

Nej, du väljer själv
om du vill studera.
Du får själv välja om du vill
söka till Lärcentrum.
Kanske har du tänkt någon gång
att du skulle vilja göra något särskilt
eller arbeta med något särskilt.
Du får en chans att studera i fängelset
och skaffa en utbildning
som kan vara bra för dig i framtiden.

Har du fler frågor om utbildning?

Säg till din kontaktperson på fängelset
att du vill träffa en lärare
eller prata med en studievägledare.
Telefonnummer till studievägledare
är 011-496 32 27