Kriminalvården

Vad du kan göra på anstalten

På en anstalt är det sysselsättningsplikt.
Det betyder att du måste göra något.
Sysselsättningsplikten betyder också
att du måste göra något för att få de pengar
du har rätt till när du är på anstalten.

Lagen har bestämt hur mycket pengar du kan få.
Du får 13 kronor i timmen.

Det finns olika saker du kan göra:

  • Arbete
  • Studier
  • Program

Arbete

Arbetet kan vara att montera, sätta ihop saker
åt någon fabrik eller att packa in saker.
Du kan jobba i en mekanisk verkstad,
eller arbeta med att sköta om anstalten,
i snickeriet eller med att tvätta och städa.
På en del anstalter kan du både arbeta och gå en utbildning,
till exempel en utbildning som Lernia ordnar.

Studier

På nästan alla anstalter kan du studera.
Du kan läsa in ämnen från grundskolan och gymnasieskolan.
Många som är på anstalt arbetar och studerar samtidigt.

Program

En del program ger behandling och hjälp
med alkoholproblem eller narkotikaproblem.
Det finns också program för att få hjälp
med dina problem som gjorde att du begick ett brott.