Kriminalvården logotyp

Detta kan hända om du inte sköter din frivård

Du som är dömd till frivård
måste följa föreskrifterna för din frivård.
Om du inte följer föreskrifterna
kan övervakningsnämnden bestämma
att ditt straff blir annorlunda.

Föreskrifterna säger till exempel
att du ska ha kontakt med frivården,
följa planen för samhällstjänst,
planen när du har fotboja
eller planen för din kontraktsvård.
Du ska också följa din utslussningsplan.

Övervakningsnämnden kan be
polisen att hitta dig om du gömmer dig.
Då tar polisen dig till häktet
och du får sitta där och vänta på
övervakningsnämndens nästa möte.

Övervakningsnämnden kan bestämma
att din frivård blir längre
och att du måste träffa din övervakare oftare
eller att du måste få behandling
för till exempel droger.
Nämnden kan också ge dig en varning.

Om du fortfarande inte sköter din frivård
kan åklagaren få veta det.
Du kan då få en ny rättegång
och bli dömd till fängelse i stället.

Om du är villkorligt frigiven
kan nämnden bestämma
att du ska sitta i fängelse i stället
den del av tiden som är kvar av ditt straff.
Nämnden kan bestämma att du ska sitta i fängelse
i som mest 15 dagar varje gång
som du inte sköter din frivård.

Om du har fotboja
bestämmer nämnden om du ska sluta ha fotboja
och sitta i fängelse i stället
under den tid som är kvar av ditt straff.