Ekonomi

Om du eller din familj behöver stöd med pengar
under tiden som du är dömd till frivård
ska du prata med socialtjänsten
i kommunen där du bor.
Det ska du göra om du till exempel
behöver stöd med hyran
eller pengar till mat och kläder
till din familj.