Förklaring av din påföljd

Skyddstillsyn

Skyddstillsyn är ett straff
där du inte sitter i fängelse utan bor hemma.
Du som är dömd till skyddstillsyn
har en prövotid på tre år.
Du är under övervakning
det första året
eller längre tid om domstolen har bestämt det.

Frivården ansvarar för din övervakning.
Om du inte sköter dig
kan övervakningsnämnden besluta
att du har övervakning längre tid.
De kan besluta att du har övervakning
fram till att din prövotid tar slut.

Stöd och kontroll

Övervakning är både stöd och kontroll.
Många personer som har övervakning
är också med i något av
Kriminalvårdens behandlingsprogram.

Frivården ska hjälpa en person som är dömd
så att den personen inte gör något brott igen.
Frivården ska hjälpa den personen
att vilja leva ett vanligt liv utan brott.

Du bor hemma när du har övervakning,
men du måste träffa frivården
på bestämda dagar.
Du måste också träffa din lekmannaövervakare,
om du har någon.
En lekmannaövervakare är en vanlig person
som ger stöd och lyssnar
till dig som har övervakning.
Du kan läsa mera här.

Du kan ha övervakning tillsammans med fängelse,
tillsammans med samhällstjänst,
eller tillsammans med kontraktsvård
eller med behandling.

Övervakning och fängelse

Du kan dömas till
övervakning och fängelse i som längst 3 månader
om domstolen vill det.
Då sitter du i fängelse hela den tiden
i stället för att bli villkorligt frigiven
efter två tredjedelar av tiden.
Du kan inte vara hemma med fotboja
i stället för att sitta den tiden i fängelse.

Du kan också dömas till fängelse
samtidigt som du döms till övervakning
eller under tiden som du har övervakning.
Då gäller de vanliga reglerna
för att sitta i fängelse.

Övervakning och samhällstjänst
Du kan bli dömd till övervakning
och att göra samhällstjänst
i ett visst antal timmar.
Samhällstjänst är ett arbete
som är bra för samhället.
Du tjänar inga pengar på det arbetet
och du gör arbetet på din fritid.

Domstolen beslutar hur många timmar
du ska göra samhällstjänst.
Det blir minst 40 timmar
och som mest 240 timmar.

Du kan läsa i domen
hur länge du skulle ha suttit i fängelse
i stället för att göra samhällstjänst.
Det kan vara minst 14 dagar
och som mest 1 år.

Övervakning och vård
Du kan dömas till övervakning
och till att samtidigt få vård
för ett missbruk som gör att du gör brott.
Frivården pratar med läkare och socialtjänsten
och bestämmer vilken vård du behöver.
Du kan också gå något av
Kriminalvårdens behandlingsprogram
under tiden som du har övervakning.

Övervakning och kontraktsvård

Du kan dömas till övervakning
och kontraktsvård.
Du kan dömas till kontraktsvård
om du har problem med missbruk
eller något annat
som du behöver behandling för
som gör att du gör brott.
Du kan bli dömd till kontraktsvård
i stället för som mest två års fängelse.
Du kan läsa i domen
hur länge du skulle ha suttit i fängelse
i stället för att ha kontraktsvård.
Du kan läsa mer om kontraktsvård
längre ner på denna sida.

Om du inte sköter din övervakning

Du måste träffa frivården
och din lekmannaövervakare
när ni har bestämt det.
Du måste också göra det som domstolen
eller övervakningsnämnden har bestämt.

Om du inte sköter din övervakning
så får övervakningsnämnden veta det.
Övervakningsnämnden kan besluta
att din frivård blir längre
och att du måste träffa din övervakare oftare.
De kan också besluta
att du måste få behandling
för till exempel droger.
Nämnden kan också ge dig en varning.

Om du fortfarande inte sköter din frivård
kan åklagaren få veta det.
Då kan du få en ny rättegång
och bli dömd till fängelse i stället.

Samhällstjänst

Du kan bli dömd till övervakning
eller någon annan villkorlig dom

och till att också göra samhällstjänst
i ett visst antal timmar.

Samhällstjänst är ett arbete
som är bra för samhället.
Du tjänar inga pengar på det arbetet
och du gör arbetet på din fritid.

Domstolen beslutar hur många timmar
du ska göra samhällstjänst.
Det blir minst 40 timmar
och som mest 240 timmar.

Du kan läsa i domen
hur länge du skulle ha suttit i fängelse
i stället för att göra samhällstjänst.
Det kan vara minst 14 dagar
och som mest 1 år.

När frivården gör en personutredning
så undersöker frivården alltid
om det skulle passa dig
att göra samhällstjänst.

Om du blir dömd till skyddstillsyn
och till samhällstjänst
så betyder det att du också
har övervakning.

Här arbetar du med samhällstjänst

Frivården beslutar
var du ska göra din samhällstjänst.
Vanliga platser för samhällstjänst
är ideella föreningar,
hjälporganisationer,
kommunen och kyrkor.
Företag som ska gå med vinst
får inte ta emot personer som ska göra samhällstjänst.
Du får gärna ha egna förslag på
var du ska göra din samhällstjänst.

Du ska följa ditt schema

Du, frivården och arbetsplatsen
gör ett schema för din samhällstjänst.
Sedan ska du följa det schemat.
Du får inte komma för sent
eller inte komma alls
om du inte har ett bra skäl,
till exempel att du är sjuk.
Du får inte vara påverkad
av sprit eller droger
när du ska göra ditt arbete.

Om du har dömts till
samhällstjänst och skyddstillsyn
så får övervakningsnämnden veta
när du inte sköter din samhällstjänst.
Du kan få en varning.

Om du har dömts till
villkorlig dom och samhällstjänst
så får åklagaren veta
när du inte sköter din samhällstjänst.
Du kan då få en ny rättegång
och bli dömd till fängelse i stället.

Kontraktsvård

Kontraktsvård är ett slag av frivård.
I lagen heter kontraktsvård
skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan.
Du kan bli dömd till kontraktsvård
i stället för fängelse
om du gjort brott
för att du missbrukar till exempel droger eller alkohol.
Kontraktsvård ger vård och behandling
för att sluta med ditt missbruk.

Du kan bli dömd till kontraktsvård för ett brott
om du i stället skulle ha blivit dömd till
upp till 2 år i fängelse.
I domen ska det vara skrivet
hur länge du skulle ha suttit i fängelse
om du inte fått kontraktsvård.

Kontraktsvårdsutredning

Frivården gör en personutredning av dig
innan rättegången.
Du kan läsa mer om det här.

Då undersöker frivården också
om kontraktsvård skulle fungera för dig.
Den person som får kontraktsvård
måste veta att den har problem med missbruk
och måste vilja ha behandling.
Det måste vara tydligt
att du har gjort brott
för att du har problem med missbruk.

Frivården undersöker om du
verkligen vill ha vård
och om du orkar ta emot vård
och sluta med ditt missbruk.

Om du har haft frivård tidigare
så undersöker frivården hur det har fungerat.

Socialtjänsten i kommunen där du bor
måste säga ja till att betala
för din kontraktsvård.
Kriminalvården betalar bara för kontraktsvård
fram till den dag som vi har planerat
att du ska bli villkorligt frigiven.

Olika former av behandling

Om frivården tycker
att du ska ha kontraktsvård
så ger frivården en plan för din vård
till domstolen.
Du ska ha skrivit på planen
innan det blir rättegång.

I planen ska det vara skrivet
vilken vård du ska få och hur länge,
hur vården ska kontrollera att du inte tar droger
och vilka tider du ska ha ledigt,
och om vården är på ett ställe där du bor dag och natt.

Varje plan är gjord för att passa
den person som får planen
och det brott som personen har gjort.

Du kan få öppenvård.
Då bor du hemma
och kommer till vården.
Du kan få vård på en institution,
som är ett ställe där du bor dag och natt.

Du kan också dömas till
att följa ett program som Kriminalvården ger,
till exempel IDAP,
ett program för att sluta med våld
mot din partner.

Detta kan hända om du inte sköter din behandling

Om du inte följer planen för din behandling
får övervakningsnämnden eller åklagaren veta det.
Övervakningsnämnden kan ge dig
en varning.
Om du fortfarande inte följer din behandling
eller om du misskött dig allvarligt
kan åklagaren få veta det.
Då kan du få en ny rättegång
och bli dömd till fängelse i stället.

Villkorlig frigivning

Den person som dömts till fängelse
i mer än en månad
sitter i fängelse två tredjedelar
av den tiden.
Sedan blir personen villkorligt frigiven
och de flesta som blir villkorligt frigivna
har övervakning i ett år.
Övervakning betyder att personen
måste träffa frivården på bestämda tider
och visa att hon eller han
inte gör något brott längre.

Om personen sköter sig bra
och frivården tror att personen
inte kommer att göra brott igen
så kanske personen inte behöver
träffa frivården under så lång tid.

Stöd och kontroll

Övervakning är både stöd och kontroll.
Frivården ska hjälpa den person som är dömd
så att personen inte gör något brott igen.
Frivården ska hjälpa personen
att vilja leva ett vanligt liv utan brott.

Den person som är dömd
och inte har varit med om behandling i fängelset
kan vara med om behandling under övervakningen.

Frivården bestämmer om övervakning

Det är frivården som bestämmer
om en person får övervakning
när personen blir villkorligt frigiven.
Den person som har suttit länge i fängelse
får nästan alltid övervakning.
Den person som har suttit i fängelse kort tid
får övervakning om frivården tror
att personen kan göra något brott igen.

Du måste träffa frivården

Du bor hemma när du har övervakning,
men du måste träffa frivården
på bestämda dagar
och du måste träffa din lekmannaövervakare,
om du har någon.
En lekmannaövervakare är en vanlig person
som ger stöd och lyssnar
till dig som har övervakning.
Du kan läsa mera om lekmannaövervakare här.

Om du inte sköter din övervakning
så får övervakningsnämnden veta det.
Nämnden kan ge dig en varning.
Om du missköter dig allvarligt
så kan nämnden besluta
att du ska sitta i fängelse i som mest 15 dagar.
Nämnden kan besluta det
varje gång du inte sköter övervakningen.

Plan för din tid i fängelse och hur du lämnar fängelset

Frivården är med och planerar
hur din tid i fängelse ska vara
och hur du ska lämna fängelset
och börja ett vanligt liv igen.

Det finns fyra olika sätt för dig
att lämna fängelset:
vårdvistelse,
frigång från anstalt,
halvvägshus
och utökad frigång.

Frivården undersöker
om halvvägshus eller utökad frigång
skulle passa dig.
Frivården säger också vad de tycker
när fängelset undersöker
om vårdvistelse eller frigång
skulle passa dig.

Övervakning med fotboja

Du som har dömts till
fängelse i som längst sex månader
kan kanske få vara hemma
och ha fotboja den tiden.
Frivården bestämmer om
det straffet skulle passa för dig.