Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Lekmannaövervakare

Du som är dömd till övervakning
har en handläggande tjänsteman på frivården
som kallas frivårdsinspektör.
Den personen är din kontakt med frivården.

Frivården vill att alla
som har övervakning
också ska ha en lekmannaövervakare.
En lekmannaövervakare är en vanlig person
som du träffar på bestämda dagar och tider.

Han eller hon ger stöd och lyssnar
till dig som har övervakning.

Om du har en lekmannaövervakare
så har du också alltid en handläggande tjänsteman
som har ansvaret för din övervakning.

Om du inte har en lekmannaövervakare
så blir den handläggande tjänstemannen
din övervakare.
Det kallas för att han eller hon
är tjänstemannaövervakare.