Kriminalvården logotyp

När du kommer ut ur fängelset

Du som är dömd till fängelse
får planer för när du blir fri igen
när du träffar frivården första gången.
Då beslutar också frivården om du ska ha
övervakning när du blir villkorligt frigiven.

Alla personer som blir dömda till fängelse
i mer än en månad
kan bli villkorligt frigivna
efter två tredjedelar av tiden.
Den person som är villkorligt frigiven
måste låta bli brott i ett år.
Frivården kan besluta att personen har
övervakning under den tiden.

Sedan gör frivården och din kontaktperson på fängelset
en plan som kallas verkställighetsplanering.
I planen står det om din ekonomi och ditt liv,
och varför du gör brott.
Planen undersöker också
om du har skulder,
vilken utbildning du har,
var du bor någonstans,
om du har familj
och om du missbrukar sprit eller droger.

Du och din kontaktperson läser planen
och arbetar tillsammans för att göra
det som är viktigt att göra
under den tiden som du sitter i fängelse.
Ni kan till exempel
prata med kronofogden
och göra en plan för hur du kan
betala av din skuld.

Ni kan prata med studievägledaren
så att du kan få information och stöd
om du ska välja studier
eller välja vilket jobb du ska ha.

Ni kan prata med arbetsförmedlingen
om att du kanske behöver stöd från dem,
till exempel en arbetsmarknadsutbildning.
Ni kan också prata med socialtjänsten.

Möten om hur planen fungerar

Du och din kontaktperson har möten
och pratar om vad ni har gjort
och vad ni ska göra
och vad som är skrivet i planen.
Mötena kallas för behandlingskollegium.

Det är särskilt viktigt att ni
samarbetar med socialtjänsten.
Frivården sköter din övervakning,
men frivården ska också se till att
du har det du behöver
så att du inte börjar med brott eller missbruk igen.
De kan föreslå att du ska gå
på ett program eller en behandling.

Övervakaren ska kontrollera att du sköter dig
och ge dig stöd och råd
under den första tiden
när du har kommit ut ur fängelset.

När du blir fri

Du kan läsa i ditt strafftidsbeslut
vilken dag du blir fri.
Fängelset bestämmer vilken tid på dagen
som du blir fri.
Du ska använda pengarna på ditt permissionskonto
för kläder och resa hem
när du blir fri.
Om du inte har pengar
kan Kriminalvården ge dig pengar
så att du kan resa hem.
Fängelset kan också hjälpa dig med kläder
om du inte har kläder som passar
för den tid på året som du blir fri.

När du sitter i fängelse,
när du blir fri
och tiden efter att du blir fri
träffar du många personer och myndigheter
som kan hjälpa dig.
Hur mycket hjälp du får
beror på vad du gör själv.
Om du visar att du vill ändra ditt liv
får du mer hjälp.