Personutredning

Om du är åtalad för ett brott
så kanske frivården gör en personutredning
om dig.
Det är domstolen som ber frivården
att göra en personutredning.
En personutredning är en undersökning
av dig och ditt liv.

Ibland kan åklagaren be om
en personutredning innan du är åtalad
om du har erkänt brottet
eller om det finns starka skäl att tro
att du har gjort brottet.

Frivården gör en personutredning
nästan varje gång som en person
är åtalad för ett brott
och straffet för brottet kan bli fängelse.

Därför gör frivården en personutredning

Personutredningen ska hjälpa domstolen
att välja rätt straff,
om du blir dömd för brottet.
En person från frivården som kallas frivårdsinspektör
gör personutredningen.

Frivårdsinspektören undersöker ditt liv
och dina vänner
och undersöker om det är risk för
att du gör brott igen
och om frivård skulle fungera för dig.
Frivården ska alltid undersöka
om samhällstjänst skulle fungera för dig
och om kontraktsvård skulle fungera för dig.

När frivården har gjort en personutredning
skriver de ner vad de tycker
och skickar det till domstolen.

Det som frivården har skrivit
blir en offentlig handling
som vem som helst kan läsa.

Detta skriver frivården i en personutredning

Frivården pratar med dig
för att få information om ditt liv,
till exempel om missbruk och brott.
Sedan skriver frivården det i personutredningen.
Personutredningen har också information
från Kriminalvården om du har gjort andra brott förut.
Personutredningen har namn och telefonnummer
till personer som kan berätta om ditt liv,
till exempel arbetsgivare,
släktingar och vänner.
Personutredningen har också information
från andra myndigheter som till exempel socialtjänsten
och Försäkringskassan
och ibland protokollet från förundersökningen av brottet.

Personutredningen kan också undersöka
om du missbrukar alkohol eller droger
och hur beroende du i så fall är
av alkohol och droger.
Personutredningen kan också undersöka
om du hotar eller är våldsam mot din partner
och om din partner riskerar att bli skadad.

Du blir kallad till personutredning

Du får ett brev om
att du är kallad till en personutredning.
Det är bra om du tar med dig
telefonnummer eller adresser
till personer som kan berätta om ditt liv,
till exempel arbetsgivare,
släktingar eller vänner.

Frivården vill prata med de personerna
för att kontrollera att det du säger
om ditt liv är sant.
Om du har kontakt med socialtjänsten
eller någon annan som ger dig vård,
ta med namn och telefonnummer till dem.
Det är också bra om du kan säga
någon som du vill ska vara
din lekmannaövervakare.
Du kan läsa mer om lekmannaövervakare här.