Yttranden

Om du redan har övervakning av frivården
så vill domstolen ofta ha
ett yttrande från frivården.
Då skriver frivården ner vad de tycker
om hur ditt liv är,
hur din övervakning fungerar
och om längre övervakning skulle fungera.

Åklagarmyndigheten,
länsstyrelsen eller polisstyrelsen
kan också be frivården
om ett sådant yttrande.