Att komma ut ur fängelset

Den som är dömd till fängelse
får planer för när han eller hon blir fri igen
när de träffar frivården första gången.
Då beslutar också frivården om den dömde
ska ha övervakning
när han eller hon blir villkorligt frigiven.

Alla som blir dömda till fängelse
i mer än en månad
kan bli villkorligt frigivna
efter två tredjedelar av tiden.

Den som är villkorligt frigiven
får inte göra brott i ett år,
och frivården kan bestämma att personen har
övervakning under den tiden.

Sedan gör frivården
och personens kontaktperson på fängelset
en plan som kallas verkställighetsplanering.
I verkställighetsplanen står det
om personens ekonomi och liv
och varför personen gör brott.
Planen undersöker också
om personen har skulder,
vilken utbildning personen har,
var personen bor någonstans,
hur personens familj ser ut
och om personen missbrukar sprit eller droger.

Personen i fängelse och personens kontaktperson
läser planen och arbetar tillsammans
för att göra det som är viktigt att göra
under tiden som personen sitter i fängelse.
De kan till exempel prata med kronofogden
och göra en plan för hur han eller hon
kan betala av sin skuld.
De kan också prata med en studievägledare
för att få information och stöd
om studier eller vilket jobb han eller hon vill lära sig.

De kan också prata med arbetsförmedlingen
om din familjemedlem behöver stöd från dem,
med till exempel en arbetsmarknadsutbildning.
De kan också prata med socialtjänsten.

Möten om hur planen fungerar

Din familjemedlem och hans eller hennes kontaktperson
har möten och pratar om
vad de har gjort och vad de ska göra
och vad som är skrivet i planen.
Mötena kallas för behandlingskollegium.

Det är särskilt viktigt att de
samarbetar med socialtjänsten.

Frivården sköter övervakning,
men ska också se till
att din familjemedlem inte börjar med brott
eller missbruk igen.
Din familjemedlem kanske också
ska få behandling mot till exempel missbruk.

Övervakaren ska kontrollera
att din familjemedlem sköter sig
och även ge stöd och råd
under den första tiden
när din familjemedlem har kommit ut ur fängelset.

När din familjemedlem blir fri

Du kan läsa i strafftidsbeslutet
vilken dag som din familjemedlem blir fri.
Fängelset bestämmer vilken tid på dagen
som din familjemedlem blir fri.
Han eller hon ska använda pengarna
på sitt permissionskonto
för kläder och resa hem.

Om din familjemedlem inte har pengar
kan Kriminalvården ge pengar
så att hon eller han kan resa hem.
Fängelset kan också hjälpa till med kläder.

När en person sitter i fängelse,
när han eller hon blir fri
och även tiden efter fängelset
finns många personer och myndigheter
som kan ge hjälp.
Hur mycket hjälp en person får
beror på vad personen gör själv.
Om en person visar att hon eller han vill ändra sitt liv
får personen mer hjälp.