Fotboja

En person kan få fotboja vid tre olika tillfällen.

1. Fotboja i stället för en kort tid i fängelse

Den som har blivit dömd till
som längst 6 månader i fängelse
kan ansöka om att få fotboja i stället för fängelse.
Då kan personen vara hemma
under tiden som straffet varar.
Personen måste ha någonstans att bo,
telefon och ett jobb på minst halvtid.

Familjen måste också säga ja till
att personen har fotboja.
Om personen har gjort brottet
mot någon i familjen
så kan han eller hon inte få fotboja
och bo hemma.

Den som vill ha fotboja
ansöker om det hos Kriminalvården.
Kriminalvården undersöker
om personen passar att få fotboja.
Om Kriminalvården säger ja
så gör frivården en plan för straffet.

En person kan få fotboja
även om hon eller han har haft fotboja innan.
Men det måste vara minst tre år
sedan personen hade fotboja.

2. Fotboja när en person lämnar fängelset

En person kan få fotboja
när han eller hon lämnar fängelset,
särskilt om personen kommer till ett halvvägshus
eller har utökad frigång.

Utökad frigång är när personen får göra resten
av sitt straff hemma.
Kriminalvården undersöker
om utökad frigång kommer att fungera
för honom eller henne.

3. Fotboja i fängelset

En person kan också få fotboja
om hon eller han är på ett öppet fängelse.