Kriminalvården logotyp

Hjälp att ordna bostad, arbete eller vård

Den som är i fängelse ska få hjälp av samhället
om personen behöver någonstans att bo,
ett arbete eller vård.
Men det är inte Kriminalvårdens uppgift
att ordna det.
Kriminalvården kan undersöka
vad en person behöver
och hjälpa till med att hitta rätt myndighet
och person att söka hjälp från.
Kriminalvården måste också hitta bra sätt
att samarbeta med andra myndigheter
och andra delar av samhället.