Information som är hemlig

Det är svårt att ringa till Kriminalvården
för att få information om någon.
Informationen om de personer
som Kriminalvården har hand om är hemlig.
Därför får du inte heller veta något om en person
när du ringer.