Lekmannaövervakare

Den som är dömd till övervakning
får en handläggande tjänsteman på frivården
som kallas frivårdsinspektör.

Frivården vill att alla
som har övervakning
också ska ha en lekmannaövervakare.
En lekmannaövervakare är en vanlig person
som din familjemedlem träffar på bestämda dagar och tider.
Lekmannaövervakaren ger stöd och lyssnar
till personen som har övervakning.
Om en person har en lekmannaövervakare
så har personen också
alltid en handläggande tjänsteman
som ansvarar för övervakningen.

Om en person inte har en lekmannaövervakare
så blir den handläggande tjänstemannen övervakare.
Det kallas för att han eller hon är tjänstemannaövervakare.