Personutredning

Om en person är åtalad för ett brott
så kanske frivården gör en personutredning
om honom eller henne.
Det är domstolen som säger åt frivården
att göra en personutredning.
En personutredning är en undersökning
av en person och personens liv.

Ibland kan åklagaren vilja ha
en personutredning innan en person är åtalad
om personen har erkänt brottet
eller om det finns starka skäl att tro
att personen har gjort brottet.

Frivården gör en personutredning
nästan varje gång som en person
är åtalad för ett brott
och straffet för brottet kan bli fängelse.

Därför gör frivården en personutredning

Personutredningen ska hjälpa domstolen
att välja rätt straff,
om personen blir dömd för brottet.
En person från frivården som kallas frivårdsinspektör
gör personutredningen.

Frivårdsinspektören undersöker personens
liv och vänner
och undersöker om det är risk för
att personen gör brott igen
och om frivård skulle fungera för honom eller henne.
Frivården ska alltid undersöka
om samhällstjänst skulle fungera
och om kontraktsvård skulle fungera.

När frivården har gjort en personutredning
skriver de ner vad de tycker
och skickar det till domstolen.
Det kallas för ett yttrande.
Det som frivården har skrivit
blir en offentlig handling
som vem som helst kan läsa.

Detta skriver frivården i en personutredning

Frivården pratar med personen
för att få information om hennes eller hans liv,
till exempel om missbruk och brott.
Sedan skriver frivården det i personutredningen.
Personutredningen har också information
från Kriminalvården
om personen har gjort andra brott.
Personutredningen har namn och telefonnummer
till andra människor som kan berätta om personens liv,
till exempel arbetsgivare,
släktingar och vänner.
Personutredningen har också information
från andra myndigheter
som till exempel socialtjänsten och Försäkringskassan
och ibland protokollet från förundersökningen av brottet.

Personutredningen kan undersöka
om personen missbrukar alkohol eller droger
och hur mycket personen i sådana fall är
beroende av alkohol och droger.
Personutredningen kan också undersöka
om personen hotar
eller är våldsam mot sin partner
och om partnern riskerar att bli skadad.

Din familjemedlem blir kallad till personutredning

Din familjemedlem får ett brev om
att han eller hon är kallad till en personutredning.
Det är bra om han eller hon tar med sig
telefonnummer eller adresser
till personer som kan berätta om hans eller hennes liv,
till exempel arbetsgivare,
släktingar eller vänner.
Frivården vill prata med de personerna
för att kontrollera att det som din familjemedlem säger
om sitt liv är sant.

Om din familjemedlem har kontakt med socialtjänsten
eller någon annan som ger vård
ska hon eller han ta med namn och telefonnummer till dem.
Det är också bra om din familjemedlem
kan förslå någon som ska vara lekmannaövervakare
för henne eller honom.
Du kan läsa mer om lekmannaövervakare här.