Yttrande

Har din familjemedlem övervakning?
Då vill domstolen ofta ha
ett yttrande från frivården.
Det betyder att frivården ska skriva ner
hur övervakningen fungerar
och om de tror att
mer övervakning skulle fungera som straff.

Åklagarmyndigheten,
länsstyrelsen eller polisstyrelsen
kan till exempel också be frivården
om ett sådant yttrande.