Att komma till häktet

Den som är häktad får information

Den häktade möter personal från Kriminalvården
när han eller hon kommer till häktet
Personalen ger information
om hur häktet fungerar
och vad som händer där varje dag.
De ger också information om vad alla ska göra
om det börjar brinna.

Den som är häktad får ge information
om sin familj, sitt liv och sin hälsa
så att personalen kan ge stöd
om den häktade behöver det.

Personalen berättar också om de rättigheter
och skyldigheter
som den som är häktad har i häktet.

Den som är häktad får en kontaktperson

Den som är häktad får en kontaktperson på häktet.
Kontaktpersonen berättar
vad det betyder att vara häktad,
hur personalen på häktet arbetar
och förklarar vad personalen gör.

Kontaktpersonen berättar hur den som är häktad gör
för att ringa, skriva brev eller få besök.
Kontaktpersonen förklarar
vad Kriminalvården kan ge hjälp med.
Kontaktpersonen skriver en plan för
vad som ska hända under den tid
som den häktade är i häktet.

Kontaktpersonen ser till
att den person som är häktad får information
om regler på häktet
och om vad den häktade personen kan göra på häktet.
Informationen ska vara skriven på papper
och berättad för den som är häktad.

Kontaktpersonen ger också information om
hur den som är häktad kan hitta regler
för europeiska fängelser.

All personal som arbetar på häktet
kan också ge stöd och hjälp
och svara på frågor.

Frivården

Om den person som är häktad
är under övervakning
så tar personalen på häktet kontakt med handläggaren
i frivården.

Personal från frivården kommer till häktet
och tillsammans med personalen på häktet
kan de ge stöd om den häktade vill det.

Den person som är häktad
kan också få hjälp med
att till exempel prata med myndigheter,
sin arbetsgivare och sin hyresvärd.

Frivården gör personutredningar
som domstolen vill ha.
Om den person som är häktad blir dömd
för det brott som hon eller han är misstänkt för
så kan domstolen använda personutredningen
för att välja ett straff som passar.

Den som gör personutredningen behöver träffa
den som är häktad
för att få veta hur hans eller hennes liv är.

Personutredningen handlar om familjen,
arbete, hälsa,
om den som är häktad tar droger och
om hon eller han har begått brott innan.

Samtal om problem med missbruk

Om den person som är häktad
har problem med droger
så kan den häktade få prata om det
med en person på häktet.
Personen kallas för uppsökare.

Den häktade och uppsökaren kan prata om olika sätt
att sluta använda droger.
Den häktade kan också få information om
vilken hjälp Kriminalvården kan ge
om den häktade blir dömd till straff.

Tolk

Om den person som är häktad
inte talar eller förstår svenska
så är det personalen i häktet
eller polisen och åklagaren
som bestämmer när personen behöver
hjälp av en tolk.

Om den som är häktad har allvarlig synskada,
hörselskada eller talskada
så kan han eller hon också få hjälp av tolk.

Information till annat lands konsulat

Är personen som är häktad
medborgare i ett annat land än Sverige?
Då har den häktade rätt
att landets konsulat får information
om att personen är häktad,
om inte konsulatet redan har fått veta det.

Kontakt med familjen

Den som är häktad kan få hjälp med
att tala om för någon i sin familj
var han eller hon är och vad som har hänt.
Den som är häktad kan inte få hjälp med det
om det gör undersökningen av brottet svårare.