Barn

När den som är häktad kommer till häktet frågar personalen
om den häktade personen har barn
och om den som är häktad har vårdnad om barnen.
Personalen behöver veta
om den som är häktad har barn
så att den häktade får rätt stöd.

Telefon

Har den som är häktad barn
som den har rätt att ringa till?
Då har den som är häktad
rätt att få ett samtal i veckan
som häktet betalar.

Besök

Den häktades barn kan komma på besök i häktet.
Barn under 18 år kan komma på besök
om de har ett skrivet tillstånd
från den person eller de personer
som har vårdnad om barnet.
Barn under 15 år får bara komma på besök
om de har en annan vuxen med sig.