Kriminalvården logotyp

Besök av personer från organisationer

Ändrade rutiner för besök 

Rutinerna för besök på anstalter och häkten ser annorlunda ut än normalt på grund av risken för smitta.

Infomation om besök och permissioner under sommaren 

I några häkten kan den person som är häktad 
få besök av personer från vissa organisationer,
till exempel Röda Korset
eller KRIS, Kriminellas Revansch i Samhället.