Kriminalvården logotyp

Detta händer när en person är misstänkt för ett brott

Gripande

Om en person är misstänkt
för ett brott som kan ge fängelse
så får polisen gripa personen.
Sedan pratar polisen med en åklagare
och begär att personen ska bli anhållen.

Anhållande

Åklagaren bestämmer att en person ska bli anhållen
om personen är misstänkt på sannolika skäl
för att ha gjort ett brott
som kan ge fängelse i minst ett år.
Sannolika skäl betyder att det finns starka skäl
att tro att den som är misstänkt har gjort brottet.

En person som är gripen kan också bli anhållen
under tiden som polisen och åklagaren
undersöker brottet.
Det kallas utredningsanhållan.

Häktningsframställan

När åklagaren har bestämt att anhålla en person
så måste åklagaren lämna en häktningsframställan
till domstolen.

Det betyder att åklagaren vill
att domstolen ska bestämma
att personen ska bli häktad.

Åklagaren måste lämna häktningsframställan
samma dag eller dagen efter.
Ibland kan åklagaren vänta tre dagar.

Häktningsförhandling

När domstolen får en häktningsframställan
så måste domstolen ha en häktesförhandling
samma dag eller senast dagen efter.
Då bestämmer domstolen om personen
ska bli häktad eller inte.

Häktning

En person måste bli häktad innan fyra dygn har gått
efter att personen har blivit anhållen.
När en person är häktad
ska personen vara på häktet
fram till att domstolen ger en dom
för det brott som personen är misstänkt för.
Domstolen bestämmer då också
om personen blir fri från häktet
eller ska fortsätta att vara häktad.

När en person är anhållen
ansvarar Polisen för den personen.
När personen blir häktad och kommer till häktet
ansvarar Kriminalvården för personen.

Stämning och åtal

Åklagaren lämnar en stämningsansökan
till domstolen.
I stämningsansökan står det brott skrivet
som den häktade personen är misstänkt för
och varför.
Detta kallas att åklagaren väcker åtal.

Rättegång och dom

När åklagaren väcker åtal
mot en person som redan är häktad
så ska domstolen ha huvudförhandling
innan två veckor har gått
efter det att domstolen fått stämningsansökan.

Under huvudförhandling vill domstolen höra allt om brottet,
och bestämmer sedan om den häktade är skyldig eller inte.
Huvudförhandling kallas ofta rättegång.

Kriminalvård

Kriminalvården ansvarar för personer
som har blivit dömda till fängelse,
och för personer som har dömts till kontraktsvård,
och för personer som har dömts till skyddstillsyn
och för personer som har dömts till samhällstjänst.
Kriminalvården ansvarar också
för att sköta häktena.