Kriminalvården logotyp

Detta kan den häktade göra på häktet

Arbete

Den person som är häktad
kan få arbeta en del av dagen
under tiden som personen sitter häktad.
Olika häkten har olika arbeten,
till exempel att sätta ihop och packa saker,
att städa eller gå korta kurser.

Vilket arbete som den häktade får göra
beror på om den häktade
får vara tillsammans med andra personer eller inte på häktet.
Det beror också på
om den häktade har restriktioner eller inte.
Den som är häktad kan kanske arbeta på sitt rum på häktet.

Den person som är häktad får pengar
för det arbete som den häktade gör.
Den häktade kan också få tillstånd till
att arbeta för sig själv eller för någon annan,
eller att hålla på med någon hobby.

Fritid, tidningar, radio, tv, bibliotek

Den person som är häktad får lyssna på radio,
se på tv och läsa dagstidningar som finns på häktet.
Men inte om den häktade har restriktioner.

Den som är häktad kan köpa tidningar i kiosken på häktet
och låna böcker från häktets bokvagn eller bibliotek.

På de flesta häkten kan den som är häktad
lyssna på musik och
till exempel spela tv-spel och bordtennis.
Den som är häktad kan också träna och motionera.

Promenad

Alla häktade har rätt
att vara ute i häktets promenadgård
minst en timme varje dag.
Den häktade kan vara där
tillsammans med andra personer på häktet.
Men häktade personer med restriktioner
måste vara där ensamma.

Mat

De flesta häkten serverar färdiglagad mat.
På några häkten eller avdelningar på häkten
får de häktade laga maten tillsammans.

Den person som är häktad kan få mat som passar
hans eller hennes religion och hälsa,
och den person som är vegetarian kan få vegetarisk mat.
Den som är häktad får också varm dryck på häktet.

Att vara ren

Den som är häktad får lakan och handdukar på häktet.
Den som är häktad får också kläder
om den häktade inte vill använda
sina egna kläder och skor.

Den person som är häktad
får tvål och tandborste
och annat som personen behöver
för att hålla sig ren.
Den som är häktad kan tvätta sig
och borsta tänderna varje dag.

Hälsovård och sjukvård

Den som är häktad får träffa sjuksköterskan på häktet
när hon eller han har blivit inskriven på häktet.
Sköterskan bestämmer om den som är häktad
behöver träffa en läkare.

Om den som är häktad blir akut sjuk på häktet
så hjälper personalen honom eller henne
att få träffa sjuksköterska eller läkare.

Tandvård

Om den som är häktad behöver akut tandvård
så måste hon eller han oftast betala för det själv.
Den som är häktad kan kanske få pengar
till tandvård.
Personalen hjälper honom eller henne att
få träffa en tandläkare.
Personalen svarar också på frågor
om den häktade kan få pengar eller inte.

Den häktades egna saker

Den som är häktad får inte ha sådant i sitt rum
som är farligt för säkerheten i häktet,
som gör det svårare att visitera rummet
eller som kan vara farligt för hälsan
eller miljön i rummet.

Häktets regler säger vad för saker
som den häktade får ha på sitt rum.
Till exempel får den som är häktad
inte ha böcker, tidningar eller annat
som uppmanar till brott eller våld.
Den häktade får inte heller ha domstolshandlingar
eller förhörsprotokoll i rummet.

När den häktade personen
har med sig egna saker
när han eller hon kommer till häktet
så skriver personalen upp sakerna på en lista
och låser in dem
om den häktade inte får ha sakerna på rummet.

Häktet förvarar bara saker
som den häktade behöver
under tiden som han eller hon är häktad,
till exempel ytterkläder och pengar.
Andra saker måste den häktade se till
att någon annan hämtar på häktet.
Personalen hjälper den häktade med det.

Den häktades värdesaker är inlåsta
i ett säkerhetsskåp på häktet.
Den häktade personen och den person i personalen
som tar hand om sakerna
skriver under en lista där det står
vilka saker häktet ska förvara.
Den häktade skriver under med sitt namn på listan
varje gång listan ändras.

Rökning

Den som är häktad får bara röka utomhus
på de platser som är märkta som rökplatser.