Offentlig försvarare

Den person som är anhållen eller häktad
har rätt till en offentlig försvarare
redan under tiden när brottet undersöks.

Den person som är anhållen eller häktad
har rätt att träffa sin offentliga försvarare
utan att någon annan är med eller lyssnar.
Den anhållne eller häktade personen
har också rätt att prata i telefon med sin försvarare
utan att någon annan lyssnar.

Om du inte vet vem som är försvarare
för den som är häktad,
fråga domstolen.