Religion

På häktet kan den häktade
få träffa personer som är ledare i olika religioner,
till exempel en imam eller en präst.
Om ingen från den häktade personens religion finns på häktet
kan personalen försöka se till
att den häktade får träffa någon från den religionen
om den häktade vill det.