Restriktioner

Restriktioner är att åklagaren har bestämt
att den häktade personen inte får träffa andra människor
eller göra sådant som de andra i häktet får göra.
Åklagaren beslutar om restriktioner
för att åklagaren misstänker
att det kan bli svårare att undersöka brottet
eller att bevis kan bli förstörda
om den häktade träffar andra eller pratar med människor.

Restriktioner är till exempel
att den som är häktad inte får skicka brev eller få brev,
att den som är häktad inte får besök,
att den som är häktad inte får titta på tv,
lyssna på radio eller läsa tidningar,
och att den som är häktad
inte får träffa andra personer på häktet.
Åklagaren bestämmer om den som är häktad
ska ha alla restriktioner
eller bara några av dem.

Men även om den häktade personen har restriktioner
så ska den häktade få skicka brev
till sin offentliga försvarare
och till Europadomstolen
utan att åklagaren läser breven.
Den häktade kan också alltid få prata med
en ledare för sin religion,
till exempel en imam eller en präst,
utan att någon annan lyssnar.

Den häktade kan alltid begära att slippa restriktioner
eller säga till att den vill ändra på dem.
Men det är inte säkert att det blir så.
Åklagaren bestämmer om den häktades restriktioner.
Den häktade behöver prata med sin offentliga försvarare
eller med personalen på häktet
så talar de om hur den häktade ska göra.