Telefon och brev

Telefon

Den som är häktad får ringa telefonsamtal
och ta emot telefonsamtal
bara om personalen på häktet vet säkert
vem det är som den häktade pratar med i telefon.
Samtalet får inte göra undersökningen av brottet svårare
eller vara farligt för säkerheten i häktet.

Om personalen på häktet inte vet säkert
vem den häktade ringer till och pratar med
kanske den häktade inte får ringa.
Ibland får den häktade bara ringa
om personalen lyssnar på samtalet.
Personalen ska tala om för den som är häktad
om de ska lyssna på ett samtal.

Häktet har ett speciellt telefonsystem
där personalen kan lyssna på samtalen.
Men personalen får inte lyssna
när den som är häktad pratar i telefon med
sin offentliga försvarare.

Den som är häktad kan prata med personalen på häktet
för att få veta hur hon eller han ska göra
för att söka om tillstånd att ringa
och för att köpa telefonkort att ringa med.
Den som är häktad betalar själv
de flesta av sina samtal från häktet
utom för samtal till sina barn
och till sin offentliga försvarare till exempel.

Om den häktade har barn som han eller hon
har rätt att ringa till
då har den häktade rätt att få ett samtal i veckan
som häktet betalar.
Om den som är häktad ringer till sin offentliga försvarare
kan häktet också betala för det samtalet.

Brev och paket

Den som är häktad får skicka och ta emot brev
om det inte gör undersökningen av brottet svårare
eller är farligt för säkerheten i häktet.
Personalen på häktet och åklagaren
har rätt att kontrollera post
som den häktade skickar och tar emot
om den häktade har sagt ja till det.
Om den häktade inte har sagt ja till det
så får hon eller han inte sin post.
Personalen på häktet sparar posten
men får inte öppna den.
Den häktade får tillbaka sin post
senast samma dag som han eller hon lämnar häktet.

Den som är häktad har rätt att skicka brev
till sin offentliga försvarare,
till svenska myndigheter
och till Europadomstolen
utan att någon kontrollerar de breven.