Tolk

Kan den person som är häktad
inte tala eller förstå svenska?
Då bestämmer personalen i häktet
och polisen och åklagaren
när den som är häktad behöver hjälp av en tolk.
Den som har allvarlig synskada,
hörselskada eller talskada
kan också få hjälp av en tolk.