Kriminalvården logotyp

Träffa andra som har familj eller vänner i häktet

Du kan träffa andra personer
som har familj eller vänner i häktet
och prata med dem.
Du kan träffa dem till exempel
genom organisationen Bryggan.

Om du har en vän eller släkting
som är alkoholist
så kan du också träffa andra
genom organisationen Al-Anon.