Vad händer sedan?

Om den häktade blir dömd för brottet
Om den häktade inte är med
när domen blir klar
ska den häktade få veta vad domen är
samma dag som domen kommer till häktet.

Den häktade ska skriva sitt namn
på ett papper när den häktade har fått läsa domen.

Nöjdförklaring

Den häktade får skriven information
och en förklaring i ord
av vad nöjdförklaring är.
Den häktade har också rätt
att få prata med sin offentliga försvarare om det.
Han eller hon kan också fråga personalen.

Nöjdförklaring betyder att den person som är dömd
säger att hon eller han är nöjd med domen
och inte tänker överklaga den.
Då kan den som är dömd börja sitt straff
innan tiden för att överklaga har tagit slut.

Om personen som är dömd
inte är nöjd med domen
kan hon eller han överklaga domen till hovrätten.
Den person som är dömd
kan läsa i domen när han eller hon ska överklaga
och hur han eller hon ska överklaga.
Den som är dömd ska prata med sin försvarare om det.

Hur långt är straffet?

Om den dömde personen väljer
att inte överklaga domen
så blir domen verklighet
och den dömde börjar sitt straff.

Den som är dömd får veta
när hon eller han kan bli villkorligt fri
och när straffet är slut.
Den som är dömd stannar kvar i häktet
fram tills han eller hon
får en plats på ett fängelse,
om inte domstolen har bestämt något annat.

Fängelse

Om den som är dömd har blivit dömd till fängelse
så skriver personalen på häktet ner information
om den dömde
så att Kriminalvården ska veta
vilket fängelse som passar bäst.

Den som är dömd får läsa vad personalen skriver
och även säga vad han eller hon önskar
när det gäller fängelse.
Men det är inte säkert
att det blir som den dömde vill.

Så fort en plats som passar är ledig
så flyttar Kriminalvården den som är dömd till det fängelset.