Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Om Kriminalvården

Kriminalvården är en statlig myndighet med ansvar för häkten, fängelser och frivård. Vi arbetar för att göra samhället säkrare, tryggare och att minska återfall i brott. I vårt uppdrag ingår också att transportera klienter mellan domstol, häkte och anstalt, men vi utför även transporter för Polisens och Migrationsverkets räkning.

Fakta om Kriminalvården

  • Våra viktigaste uppdrag är att verkställa straff och minska återfall i brott.
  • Den sista december 2019 fanns det 32 häkten, 45 anstalter och 33 frivårdskontor.
  • Under 2019 hanterade Kriminalvården knappt 16 600 klienter varje dag. Av dessa var 2 000 intagna i häkte, 4 400 intagna i anstalt och cirka 10 200 avtjänade sin dom i frivård.
  • Kriminalvården transporterar årligen ungefär 96 000 intagna och andra klienter. Av dessa transporterades över 20 000 klienter åt andra myndigheter, kommuner  och regioner och cirka 5 000 klienter till utlandet.
  • Kriminalvården har över 12 000 anställda.
  • Vi finansieras av statliga medel. Under 2020 får vi totalt 9,7 miljarder kronor i anslag.
  • Generaldirektör är Martin Holmgren.

Källa: Kriminalvårdens årsredovisning 2019, Kriminalvårdens regleringsbrev 2020.
Mer information om statistik: Kriminalvård och statistik 2019.