Kriminalvården logotyp

Om Kriminalvården

Kriminalvården är en statlig myndighet med ansvar för häkten, fängelser och frivård. Vi arbetar för att göra samhället säkrare, tryggare och att minska återfall i brott. I vårt uppdrag ingår också att transportera klienter mellan domstol, häkte och anstalt, men vi utför även transporter för Polisens och Migrationsverkets räkning.

Vad är Kriminalvårdens uppdrag? Vilka är vi och hur jobbar vi? Se mer i filmen om Kriminalvården, som är cirka 1.30 min lång. Transkribering av videon

Fakta om Kriminalvården

  • Våra viktigaste uppdrag är att verkställa straff och minska återfall i brott.
  • Den sista december 2020 fanns det 33 häkten, 45 anstalter och 33 frivårdskontor.
  • Under 2020 hanterade Kriminalvården knappt 16 600 klienter varje dag. Av dessa var 2 200 intagna i häkte, 4 500 intagna i anstalt och cirka 10 700 avtjänade sin dom i frivård.
  • Kriminalvården transporterar årligen ungefär 96 000 intagna och andra klienter. Av dessa transporterades över 20 000 klienter åt andra myndigheter, kommuner  och regioner och cirka 3 300 klienter till utlandet.
  • Kriminalvården har över 12 000 anställda.
  • Generaldirektör är Martin Holmgren.

Källa: Kriminalvårdens årsredovisning 2020, Kriminalvårdens regleringsbrev 2020.
Mer information om statistik: Kriminalvård och statistik 2020.