Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kriminalvården logotyp

Om Kriminalvården

Kriminalvården är en statlig myndighet med ansvar för häkten, fängelser och frivård. Vi arbetar för att göra samhället säkrare, tryggare och att minska återfall i brott. I vårt uppdrag ingår också att transportera klienter mellan domstol, häkte och anstalt, men vi utför även transporter för Polisens och Migrationsverkets räkning.

Fakta om Kriminalvården

  • Våra viktigaste uppdrag är att verkställa straff och minska återfall i brott.
  • Den sista december 2018 fanns det 32 häkten, 45 anstalter och 34 frivårdskontor.
  • Under 2018 hanterade Kriminalvården knappt 16 000 klienter varje dag. Av dessa var 1 900 intagna i häkte, 3 900 intagna i anstalt och cirka 9 900 i frivård.
  • Kriminalvården transporterar årligen ungefär 90 000 intagna och andra klienter. Av dessa transporterades cirka 20 200 klienter åt andra myndigheter, kommuner  och landsting och drygt 4 700 klienter till utlandet.
  • Kriminalvården har cirka 12 000 anställda.
  • Vi finansieras av statliga medel. Under 2019 är vår budget 9 346 540 000 kronor.
  • Tillförordnad generaldirektör är Stefan Strömberg.

Källa: Kriminalvårdens årsredovisning 2018, Kriminalvårdens regleringsbrev 2019 och Kriminalvård och statistik 2018.

 

Jobba inom Kriminalvården

Det finns fler än 70 olika inriktningar på tjänster i Kriminalvården. De flesta arbetar som kriminalvårdare eller frivårdsinspektörer. Men för att kriminalvården ska fungera behöver vi många andra kompetenser.

Jobba hos oss - Lediga jobb