Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Om Kriminalvården

Kriminalvården är en statlig myndighet med ansvar för häkten, fängelser och frivård. Vi arbetar för att göra samhället säkrare, tryggare och att minska återfall i brott. I vårt uppdrag ingår också att transportera klienter mellan domstol, häkte och anstalt, men vi utför även transporter för Polisens och Migrationsverkets räkning.

Fakta om Kriminalvården

  • Våra viktigaste uppdrag är att verkställa straff och minska återfall i brott.
  • Den sista december 2018 fanns det 32 häkten, 45 anstalter och 34 frivårdskontor.
  • Under 2018 hanterade Kriminalvården knappt 16 000 klienter varje dag. Av dessa var 1 900 intagna i häkte, 3 900 intagna i anstalt och cirka 9 900 i frivård.
  • Kriminalvården transporterar årligen ungefär 90 000 intagna och andra klienter. Av dessa transporterades cirka 20 200 klienter åt andra myndigheter, kommuner  och landsting och drygt 4 700 klienter till utlandet.
  • Kriminalvården har cirka 12 000 anställda.
  • Vi finansieras av statliga medel. Under 2019 är vår budget 9 346 540 000 kronor.
  • Tillförordnad generaldirektör är Stefan Strömberg.

Källa: Kriminalvårdens årsredovisning 2018, Kriminalvårdens regleringsbrev 2019 och Kriminalvård och statistik 2018.

 

Jobba inom Kriminalvården

Det finns fler än 70 olika inriktningar på tjänster i Kriminalvården. De flesta arbetar som kriminalvårdare eller frivårdsinspektörer. Men för att kriminalvården ska fungera behöver vi många andra kompetenser.

Jobba hos oss - Lediga jobb