Kriminalvården logotyp

#110 Är det vanligt att någon som sitter inne tar livet av sig?

Publicerad 06-december-2018 i kategorin 123 frågor och svar

Nej, men det händer. Den grupp människor som kommer till häkten och fängelser har redan ute i samhället en högre risk att begå självmord och vi arbetar därför på flera olika sätt för att förebygga självmord. Alla som till exempel skrivs in i ett häkte får frågor om saker vi på Kriminalvården vet utgör risk för självmord. Vid vissa tillfällen, som när en dom medde­las, ska också personalen vara särskilt uppmärksam. Om det behövs kan vi sätta in så kallad sekundbevakning. Då bevakas den intagne dygnet runt. Om vi bedömer att någon behöver psykiatrisk vård skickas den personen till närmsta psykiatriska klinik.

123 frågor och svar