Kriminalvården logotyp

#53 Finns det mycket knark i svenska fängelser?

Publicerad 06-december-2018 i kategorin 123 frågor och svar

Nej. Varje år görs många stickprovskontroller på fängelserna. Bara mellan en och två procent av alla som sitter i fängelse testar positivt för droger. Kriminalvården har nollvision mot narkotika. På de slutna anstalterna, det vill säga de fängelser med högst säkerhet, letar personalen regelbundet igenom lokalerna efter knark, de intagna visiteras och får lämna urinprov.

123 frågor och svar