Kriminalvården logotyp

#93 Hamnar alla som dömts för ett brott i fängelse?

Publicerad 06-december-2018 i kategorin 123 frågor och svar

Nej. De flesta som döms avtjänar faktiskt sitt straff inom frivården, det vill säga en form av kriminalvård utanför fängelset. De som är dömda övervakas och kontrolleras – men får också stöd för att kunna leva ett liv utan ny brottslighet efter straffet. Inom frivården övervakas villkorligt frigivna och de som har skyddstillsyn, samhällstjänst eller fotboja.

123 frågor och svar