Kriminalvården logotyp

#103 Hur farligt är jobbet för personalen?

Publicerad 06-december-2018 i kategorin 123 frågor och svar

Det finns risker med att jobba på ett fängelse eller ett häkte eftersom en del av de intagna har lätt för att använda våld. Men allvarliga hot eller allvarligt våld mot dem som jobbar är ovanligt. Personalen är dessutom särskilt utbildad i att hantera konflikter, bedöma risker och att följa Kriminalvårdens säkerhetsrutiner.

123 frågor och svar