Kriminalvården logotyp

#73 Hur vanligt är det att någon rymmer?

Publicerad 06-december-2018 i kategorin 123 frågor och svar

Mycket ovanligt. Från de fängelser som har allra högst säkerhet (säker­hetsklass 1) förekommer i princip inga rymningar alls. Från fängelser med säkerhetsklass 2 handlar det om något enstaka fall varje år. Från fängelser som inte har mur eller stängsel (säkerhetsklass 3) är det lättare att avvika, men de intagna där har ofta elektronisk fotboja (som är en slags elektronisk sändare.)

Oavsett säkerhetsklass så är Kriminalvårdens mål att skapa en miljö där de intagna inte ska vilja rymma. En miljö präglad av lugn och ro och meningsfull sysselsättning är grunden för att Kriminalvården ska kunna förbereda människor för att komma tillbaka till samhället och ett liv utan nya brott.

123 frågor och svar