Kriminalvården logotyp

#44 Latar sig bara de som sitter inne på dagarna?

Publicerad 06-december-2018 i kategorin 123 frågor och svar

Nej. Alla som sitter i fängelse har sysselsättningsplikt. Det betyder att de måste jobba, plugga, delta i behandling eller vara med i någon annan form av ordnad verksamhet, som exempelvis att tvätta, laga sin egen mat, träna på sociala färdigheter, delta i friskvård eller städa. Sysselsättningsplikten finns för att skapa en struktur i livet, precis som de flesta människor i samhället har. Forskning visar att sysselsättning är bra för att förebygga fortsatt brottslighet.

123 frågor och svar