Kriminalvården logotyp

#47 Måste de som sitter inne jobba?

Publicerad 06-december-2018 i kategorin 123 frågor och svar

Nej, men de måste vara sysselsatta. Alla som sitter i fängelse har sysselsättningsplikt, vilket betyder att de måste jobba, plugga, delta i behandling eller annan ordnad verksamhet (till exempel att städa). Eftersom det är frivilligt att plugga, delta i behandling eller annan ordnad verksamhet betyder det att den som inte vill göra det måste jobba. Annars kan det leda till en varning. Vilket i sin tur kan leda till att den intagna släpps fri senare än planerat.

123 frågor och svar