Kriminalvården logotyp

#121 Sitter våldsamma brottslingar tillsammans med andra?

Publicerad 07-december-2018 i kategorin 123 frågor och svar

Ja, man placerar inte intagna som har risk att använda våld i ett särskilt fängelse. Kriminalvården bedömer vilket fängelse eller avdelning som passar bäst utifrån den intagnas förutsättningar, till exempel om hen är dömd för upprepad våldsbrottslighet. Beslutet om var en intagen ska placeras kan ändras, beroende på hur hen sköter sig.

123 frågor och svar