Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

#78 Stämmer det att det finns djur som jobbar som sällskap i fängelser?

Publicerad 06-december-2018 i kategorin 123 frågor och svar

Ja. Inspirerade av de vårdhundar som finns på till exempel äldreboenden har Kriminalvården börjat med att på försök ha en hund som sällskap på ett av landets fängelser. Hunden är ett sällskap, men också en möjlighet för de intagna att träna på att ta ansvar och få in rutiner i vardagen. På ett annat fängelse sköter de intagna om hundar som kan vara lämpliga för att senare jobba inom försvaret eller polisen. Forskning har visat att kontakt med djur är positivt.

123 frågor och svar