Kriminalvården logotyp

#78 Stämmer det att det finns djur som jobbar som sällskap i fängelser?

Publicerad 06-december-2018 i kategorin 123 frågor och svar

Ja. Inspirerade av de vårdhundar som finns på till exempel äldreboenden har Kriminalvården börjat med att på försök ha terapihundar som sällskap till klienterna på ett av landets fängelser. Målet med satsningen är att få ännu ett verktyg i arbetet med isoleringsbrytande åtgärder.

Läs mer om terapihundarna i Kriminalvårdens blogg.

123 frågor och svar