Kriminalvården logotyp

#38 TV, gratis mat, egen cell – varför daltas det så mycket med brottslingar?

Publicerad 06-december-2018 i kategorin 123 frågor och svar

Att ta ifrån någon friheten innebär en stor begränsning för en människa. Att inte själv kunna bestämma över vad man ska göra på dagarna, vilka man ska umgås med, när man får gå ut eller när man får äta, att vara tvungen att vara inlåst – detta är det hårdaste straff vi har i samhället. Kriminalvården ska inte ytterligare straffa en person under fängelsetiden utan använda tiden till att förbereda personen på ett liv i frihet. Kriminalvården arbetar för ett tryggare samhälle genom att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dem som sitter i fängelse att bryta den onda cirkeln så att de inte begår nya brott när de kommer ut.

123 frågor och svar