Kriminalvården logotyp

#91 Vad är det som gör att kriminella slutar att begå brott?

Publicerad 06-december-2018 i kategorin 123 frågor och svar

Det är en fråga med många svar. Vi inom Kriminalvården gör allt för att de som sitter i fängelse ska kunna komma tillbaka till samhället – istället för till ny brottslighet. En del kriminella slutar för att de under tiden i fängelse har deltagit i våra behandlingsprogram och fått verktyg att bearbeta missbruk, kriminella värderingar eller beteenden. En del skaffar sig en utbildning, tar chansen att lära sig ett yrke och får ett jobb på utsidan. Någon kanske får en ADHD-diagnos och läkemedelsbehandling och terapi vilket i sin tur ger en ny struktur i livet. Någon blir frälst, träffar sitt livs kärlek eller orkar helt enkelt inte fortsätta att åka in och ut ur fängelse. En del slutar efter att de har fått kontakt med KRIS eller X-CONS, frivilligorganisationer med tidigare kriminella som stödjer dem som kommer tillbaka ut i samhället.

123 frågor och svar